Konkurs plastyczny „EKO PLAKAT”

Urząd Miasta Katowice Wydział Kształtowania Środowiska oraz Katowickie Wodociągi S.A. ogłaszają konkurs plastyczny „EKO PLAKAT” adresowany do dzieci i uczniów katowickich placówek oświatowych o tematyce związanej z ekologią i ochroną środowiska. Konkurs trwa od 01 marca 2012r. do 20 kwietnia 2012r.

Zadaniem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, poprzez kształtowanie zachowań i postaw sprzyjających dbałości o ziemię, wodę i ścieki. Celem konkursu jest wykonanie rysunków, które zostaną wykorzystane do utworzenia plakatu, broszury lub ulotki informacyjnej w następujących kategoriach:

a) gospodarka odpadami – zachęcenie do segregacji odpadów

b) ochrona wody – promocja działań prowadzących do ograniczenia zanieczyszczenia i skażenia wody

c) oczyszczanie ścieków – przedstawienie sposobów oczyszczania ścieków: mechanicznego, biologicznego i chemicznego.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie, a  informacji udzielają pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska pod nr tel: 32 757-47-22, 32 757-47-18, 32 757-47-19

 

Załączniki:
Konkurs plastyczny „EKO PLAKAT”