GIG na GIGABLOKU

Celem konferencji organizowanej przez Akademię Zrównoważonego Rozwoju było zapoznanie słuchaczy z problematyką kształtowania systemowych zmian w programowaniu i zarządzaniu środowiskiem. Projekt szkoleniowy Akademia Zrównoważonego Rozwoju był finansowany ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędów gmin województwa śląskiego. Program  obejmował dwa bloki tematyczne. Pierwszy poruszał praktyczne aspekty procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i był on połączony z wizytą terenową na oczyszczalni, prowadzona przez przedstawicieli Katowickich Wodociągów S.A. Drugi blok obejmował zajęcia teoretyczne na temat „Zmian prawno-organizacyjnych i ich konsekwencji wynikających z procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej”, które poprowadził pan Krzysztof Korczak z Głównego Instytutu Górnictwa.   

 

GIG na GIGABLOKU