Czysta produkcja i zrównoważony rozwój

23 marca 2012r. na terenie oczyszczalni ścieków Gigablok odbyła się konferencja „Czysta produkcja i zrównoważony rozwój”. Uczestniczyło w niej około 30 osób z różnych instytucji publicznych. Spotkanie prowadził Krzysztof Korczak z Głównego Instytutu Górnictwa.

Wstępem do całej konferencji była prezentacja filmu MARCIN nakręconego na potrzeby Ścieżki Edukacyjnej GIGABLOK. Po projekcji Grzegorz Grabka, kierownik Oczyszczalni Ścieków GIGABLOK przedstawił procesy oczyszczania ścieków zachodzące w oczyszczalni oraz zaprezentował mechanizm pozyskiwania biogazu. Specyfikę miejsca uczestnicy spotkania mogli poznać podczas zwiedzania oczyszczalni trasą Ścieżki Edukacyjnej GIGABLOK.

Druga część konferencji poświęcona była problemom zmian prawno-organizacyjnych i ich konsekwencji wynikających w kontekście wdrożonej Ramowej Dyrektywy Wodnej. W jej zakresie został przedstawiony plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły i Odry oraz gospodarki komunalnej w kraju. Dyrektywa określa również cel, jakim jest  osiągnięcie dobrego stanu wód w Polsce do 2015 roku. Wykład prowadził Krzysztof Korczak.

 

 

 

 

 

 

Czysta produkcja i zrównoważony rozwój
Czysta produkcja i zrównoważony rozwój
Czysta produkcja i zrównoważony rozwój
Czysta produkcja i zrównoważony rozwój
Czysta produkcja i zrównoważony rozwój
Czysta produkcja i zrównoważony rozwój
Czysta produkcja i zrównoważony rozwój
Czysta produkcja i zrównoważony rozwój
Czysta produkcja i zrównoważony rozwój
Czysta produkcja i zrównoważony rozwój
Czysta produkcja i zrównoważony rozwój
Czysta produkcja i zrównoważony rozwój
Czysta produkcja i zrównoważony rozwój
Czysta produkcja i zrównoważony rozwój
Czysta produkcja i zrównoważony rozwój
Czysta produkcja i zrównoważony rozwój