Ścieżka na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej

5 czerwca to Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska. Jednym z elementów jego obchodów w Polsce jest finał Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Po raz pierwszy w 2013 roku odbył się on w Katowicach. Była to okazja do zaprezentowania Ścieżki Edukacyjnej GIGABLOK publiczności ogólnopolskiej.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej istnieje od 1986 roku. Obecnie to najpopularniejsza spośród 42 zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej organizowanych w Polsce olimpiad. Co roku startuje w niej blisko 40 tys. uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Na każdym etapie Olimpiady jej uczestnicy muszą wykazać się znajomością problemów z ekologii klasycznej, ochrony powietrza, wody i gleby, ochrony zdrowia i żywności, ochrony przyrody i krajobrazu, zagospodarowania odpadów, gospodarki rolnej i leśnej, nowoczesnych technologii wdrażanych przez przemysł w celu poprawy stanu środowiska, jak również zagadnień dotyczących promieniowania i hałasu, przepisów prawnych i społeczno-gospodarczych związanych z ochroną środowiska w Polsce i na świecie.

W finale wzięło udział 112 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, po 7 osób z każdego z wszystkich 16 województw, którzy wykazali się największą wiedzą na poziomie szkolnym i wojewódzkim.

W ramach Olimpiady Katowickie Wodociągi S.A. współorganizowały Ekoforum, które było okazją do zaprezentowania Ścieżki Edukacyjnej GIGABLOK. Wyświetlono filmy Giga i Marcin. Odbyło się także spotkanie z ich twórcami – reżyserem i scenarzystą Ewą Stępniewicz oraz montażystą Norbertem Rudzikiem – a także występującymi w nich młodymi aktorami Kubą i Karolem Grzybek. Prezentacja Ścieżki i wcześniejsza wizyta młodzieży w stacji uzdatniania wody w Goczałkowicach stały się pretekstem do dyskusji na temat ochrony zasobów wodnych i istoty oczyszczania ścieków. Dyskusję poprowadził juror Olimpiady, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Piotr Skubała.  

 

Ścieżka na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
Ścieżka na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
Ścieżka na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
Ścieżka na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
Ścieżka na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
Ścieżka na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
Ścieżka na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
Ścieżka na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
Ścieżka na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
Ścieżka na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
Ścieżka na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
Ścieżka na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
Ścieżka na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
Ścieżka na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
Ścieżka na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
Ścieżka na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
Ścieżka na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
Ścieżka na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej