Goście na Oczyszczalni GIGABLOK

Utworzona w 2011 roku ścieżka edukacyjna GIGABLOK cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród grup zorganizowanych jak i osób indywidualnych. W 2014 roku odwiedziło nas przeszło 500 osób. Największą grupą byli uczniowie placówek oświatowych takich jak: szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne oraz szkoły średnie. W ramach poszerzania wiedzy z zakresu oczyszczania ścieków oraz zapoznania się ze stosowaną na oczyszczalni technologią pojawili również Studenci Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Dodatkowo odwiedziły nas instytucje publiczne m.in. Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” oraz Stowarzyszenie „Ziemia i My” Centrum Edukacji Ekologicznej z Dąbrowy Górniczej.

Niecodziennymi gośćmi,  którzy zwiedzili ścieżkę była grupa osadzonych w Areszcie Śledczym w Katowicach. Cieszy nas fakt, że szeroko pojęty zakres resocjalizacji dotyczy również dbania o środowisko.

Zachęcamy do zwiedzania ścieżki edukacyjnej GIGABLOK wszystkie osoby chcące wzbogacić swoją wiedzę na temat ochrony środowiska a w szczególności ochrony wody.

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr tel. 32 788 26 96, drogą mailową: sciezka@gigablok.pl. lub za pomocą formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej.

Goście na Oczyszczalni GIGABLOK
Goście na Oczyszczalni GIGABLOK
Goście na Oczyszczalni GIGABLOK
Goście na Oczyszczalni GIGABLOK
Goście na Oczyszczalni GIGABLOK
Goście na Oczyszczalni GIGABLOK
Goście na Oczyszczalni GIGABLOK
Goście na Oczyszczalni GIGABLOK