Nowy Gigablok

Bioreaktor
Budynek prasy skratek i separatorów piasku
Budynekoperacyjnu fermentacji osadu
Bydynek administracyjny
Komory fermentacji
Komory fermentacji osadu
Mechanizmy zasuw
Osadnik, w tle komory fermentacji
Osadnik wstępny
Osadniki HDR
Panorama 1
Panorama 2
Schemat-GIGA2
Separator piasku
Stacja polimeru
Widok ogólny
Widok ogólny
Widok ogólny
Wyrzutnik osadu
Zagęszczacze grawitacyjne