Stary Gigablok

Widok na aerator powierzchniowy służący do napowietrzania ścieków.
Hala bioreaktora oczyszczalni Gigablok, widok od strony bram wjazdowych.
Kraty mechaniczne oczyszczalni
Jeden z trzech odtłuszczaczy powstałych w wyniku przebudowy piaskowników pionowy
Hala bioreaktora oczyszczalni Gigablok, widok od strony rzeki Rawy.
Widok piaskownika oczyszczalni Gigablok.
Odtłuszczacze, piaskownik oraz widok budowanych właśnie komór fermentacyjnych no
Widok przepompowni ścieków zaadaptowanych z pierwszej na tym terenie oczyszczaln
Widok stacji flotacji mającej służyć do odprowadzania osadu nadmiernego.