Budowa oczyszczalni

Budowa stacji dmuchaw
Budowa grawitacyjnych zagęszczaczy osadu wstępnego oraz osadu przefermentowanego
Budowa komór fermentacyjnych wraz z budynkiem operacyjnym.
Budowa stacji odwadniania osadu
Bioreaktor
Osadniki wtórne
Osadniki wtórne
Budowa oczyszczalni
Budowa oczyszczalni
Budowa placu składowego
Budowa głównej rozdzielni i stacji transformatorów
Widok na stację odwadniania osadu
Zagęszczacze mechaniczne
Budowa stacji odwadniania osadu